The Toponymy of the Argentine Islands area, the Kyiv Peninsula (West Antarctica)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Yevchun, Hanna
Fedchuk, Andrii
Drohushevska, I.
Pnyovska, O.
Chernyshenko, M.
Parnikoza, Ivan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Argentine Islands – Kyiv Peninsula region is one of the birthplaces of Antarctic research. It lacks any aboriginal people, and so much of the toponymy was contributed by the first expeditions. As the official Ukrainian toponymy of Antarctica is still being worked out, it is important to foster further development of this branch of geography. Outside of this region, there are only a few geographical features given internationally recognized placenames honouring Ukraine and Ukrainians. Thus, the paper aims to prepare the official Ukrainian spelling for the already established toponyms and to propose new ones, including microtoponyms, for the yet-nameless objects of the Argentine Islands area (West Antarctica), considering the already amassed experience of other countries and the current requirements for writing the geographical names. To achieve this, there were used such methods, singly or in combination: transliteration, transcription, adaptive transcoding, and translation. The underlying research presented the history of the local placenames, whereupon they were collected and their standardized Ukrainian written representations spelled out. Based on the history of the Ukrainian contribution to the Antarctic studies, the region's toponymic traditions, and characteristic features of topography, flora and fauna of the Argentine Islands, it was proposed a list of names for the nameless geographical features and microtoponyms in the central Argentine Islands region. The list is far from exhaustive, but rather the first attempt to develop Ukrainian Antarctic toponymy. The results will allow unifying placenames use, help to present the expeditions' findings, and make information searches for the geographical features easier.
Район Аргентинських островів — півострова Київ є одним з найдавніших досліджуваних регіонів Антарктики. Проте, через відсутність корінного населення, значний внесок у формування топонімії даного регіону здійснили перші антарктичні експедиції. Зважаючи на те, що офіційна українська топонімія в Антарктиці досі перебуває на стадії становлення, важливим є її подальший розвиток. А позаяк офіційно затверджено лише декілька назв, пов’язаних з Україною та українцями, які стосуються інших регіонів Антарктики, метою даної роботи було підготувати офіційні українські варіанти написання існуючих топонімів та запропонувати топоніми і мікротопоніми для неназваних об’єктів району Аргентинських островів (Західна Антарктика), керуючись досвідом інших країн та враховуючи сучасні вимоги до географічних назв. Для реалізації мети було використано елементи описового, картографічного, лінгвістичного та історичного аналізу. Передачу географічних назв зарубіжних країн українською мовою здійснювали за допомогою одного або поєднання декількох методів: транслітерації, транскрипції, адаптивного транскодування, перекладу. В результаті проведених досліджень проаналізовано історію виникнення географічних назв окресленого району з наступним збором усіх існуючих офіційних назв, унормування їх написання українською мовою згідно з існуючими правилами правопису. На основі аналізу історії українського внеску в дослідження Антарктики, традицій топонімії регіону, особливостей топографії, об’єктів флори і фауни регіону Аргентинських островів, запропоновано перелік назв для безіменних географічних об’єктів та мікротопонімів для центральних Аргентинських островів. Дана пропозиція не є вичерпною, а є першою спробою авторів розвинути українську антарктичну топонімію. Отримані результати дадуть змогу уніфікувати вживання топонімії в царині антарктичних досліджень українськими науковцями, сприятимуть коректному викладенню матеріалу під час експедиційних робіт та спрощенню пошуку інформації за даними географічними об’єктами.
Description
Keywords
Antarctica, geographical features, microtoponyms, toponyms, article, Антарктика, географічні об’єкти, мікротопоніми, топоніми
Citation
The Toponymy of the Argentine Islands area, the Kyiv Peninsula (West Antarctica) / Yevchun H., Fedchuk A., Drohushevska I., Pnyovska O., Chernyshenko M., Parnikoza I. // Ukrainian Antarctic Journal. - 2021. - Vol. 2021, Issue 2. - P. 127-157. - https://doi.org/10.33275/1727-7485.2.2021.683