Особливості модепювання сектору споживання та заощаджень домогосподарств за допомогою методів системної динаміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Стельмашенко, Я.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується динаміка приватного споживання для України на основі розробленої моделі системної динаміки, теоретичним підґрунтям якої є кейнсіанська функція споживання та гіпотеза постійного доходу Мілтопа Фрідмана. Згеперованірезультати моделі достатньо точно відтворюють історичні дані та дозволяють зробити прогноз на наступні періоди. Отримані результати можуть бути основою для подальшого дослідження ролі домогосподарств в економіці України в майбутньому.
In the article the dynamics of real private aggregate consumption in Ukraine is examined by means of constructing system dynamics model based on theoretical foundation of Keynesian consumption function and the permanent income hypothesis of Milton Friedman. The developed model accurately reproduce consumption and saving behavior compared to the historical data. The obtained results can be seen as the basis for further research of the role of households in the economy of Ukraine.
Description
Keywords
системна динаміка, автономне споживання, дискреційне споживання, гранична схильність до споживання, заощадження і споживання домогосподарств, відсоткова ставка, еластичність, system dynamics, autonomous consumption, discretionary consumption, marginal propensity to consume, household consumption and saving, interest rate, elasticity
Citation
Стельмашенко Я. В. Особливості модепювання сектору споживання та заощаджень домогосподарств за допомогою методів системної динаміки / Стельмашенко Я. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 95-99.