Digitalization of financial services and challenges of adaptation of control

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Mykhailiuk, Galyna
Rustamzade, A.
Bakhishov, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Recently, we heard much more about digitalization and related processes around the world. In other words, digitalization is already an important part of modern trends. The main aspects of digitalization, digital transformation and its impact on the financial services of the banks have been discussed and analyzed in this article. Along with the effect of digitalization on everyone’s life, the influence on financial services of the banks and on their businesses are also important. It is noted that banks need to make changes in their approaches to financial services, business models and strategies in accordance with the new requirements. The paper also focuses on the start of a new digital age in financial markets and the need for the regulator to adopt a new approach over the course of its existence. Formation of the reality of regulators working with wider companies and areas, the need to analyze the larger databases, the importance of extensive use of digital opportunities for more effective run of their functions have been examined. It is stated that the supervisors should be interested in technological development, take the leadership in its application, have to consider possible development trends, new regulations with financial institutions, as well as large bigtech companies. In this regard, the measures taken by the European regulatory authorities, innovations have been analyzed, as well. Emphasizing the importance of defining a common framework approach by the ECB, aspects of the policy set by national regulators within that framework are examined. The obvious positive advantages of new technological solutions application are also discussed. Thus, possibility of modern technological development to create a fertile ground for concealing a number of criminal acts, such as money laundering, terrorism, fraud and tax evasion is noted.
Останнім часом ми все більше чуємо про цифровізацію і пов’язані з нею процеси у всьому світі. Іншими словами, діджиталізація стала важливою частиною сучасних тенденцій. Висвітлено і проаналізовано основні аспекти цифровізації, цифрової трансформації та їхній вплив на фінансові послуги банків. З’ясовано, що банки змінюють свої підходи до фінансових послуг, бізнес-моделей і стратегій відповідно до нових вимог. Крім того, йдеться про початок нової цифрової ери на фінансових ринках і необхідність регулятора застосувати нові підходи протягом свого існування. Було розглянуто формування реальності регуляторів, що працюють із більш широкими компаніями та сферами; важливість широкого використання цифрових можливостей з метою якомога ефективнішого функціонування. Зроблено висновок, що наглядові органи повинні бути зацікавлені в технологічному розвитку; брати на себе ініціативу в його застосуванні; ураховувати можливі тенденції розвитку, нові правила щодо фінансових установ, а також великих технологічних компаній. Досліджено заходи і нововведення, ужиті європейськими регуляторними органами. Основну увагу приділено досвіду Азербайджану, зокрема крокам, здійсненими державою при переході до цифровізації; новелам, що започатковані органом фінансового нагляду; рекомендаціям і необхідним змінам, запровадження яких стало нагальним для успішного розвитку сучасної держави; загальним напрямам політики Європейського центрального Банку, визначеної національними регуляторними органами. Обговорено безсумнівні позитивні переваги застосування нових технологічних рішень, проте застережено, що в умовах сучасного технологічного розвитку можуть виникнути сприятливі умови щодо приховування низки злочинних дій: відмивання грошей, тероризм, шахрайство та ухилення від сплати податків.
Description
Keywords
digitalization, digital transformation, financial supervision, digital finance, financial stability, financial services, risk management, article, цифровізація, цифрова трансформація, фінансовий нагляд, цифрові фінанси, фінансова стабільність, фінансові послуги, управління ризиками
Citation
Mykhailiuk G. Digitalization of financial services and challenges of adaptation of control / Mykhailiuk G., Rustamzade A., Bakhishov A. // Financial and credit activity : problems of theory and practice. - 2021. - Vol. 3, Issue 38. - P. 46-55. - Article Number 138442.