Різноманіття і структура автотрофної ланки Кардашинського лиману і піщаного кар'єра Дніпровсько-Бузької естуарної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Семенюк, Наталія
Щербак, Володимир
Шерман, Ісаак
Кутіщев, Павло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі розглянуто різноманіття і структуру автотрофної ланки (фітопланктон, вищі водні рослини, фітоепіфітон) Кардашинського лиману і штучно створеного піщаного кар’єра у межах Дніпровсько-Бузької естуарної екосистеми і розподіл потоків енергії в них. Природна підсистема (лиман) і штучна (кар’єр) суттєво відрізняються за комплексом екологічних чинників, таких, як морфологічні, гідрохімічні характеристики, температурні і світлові умови, що впливають на автотрофну ланку. Угруповання водоростей різних екологічних груп і вищих водних рослин характеризуються більш високим різноманіттям у лимані, ніжу кар’єрі. У розподілі потоків енергії в автотрофній ланці лиману домінують фітопланктон і вищі водні рослини, у піщаному кар’єрі домінує фітопланктон.
The paper deals with the patterns of autotrophic link diversity and structure (phytoplankton, higher aquatic plants, epiphytic algae) in Kardashynskyi Liman Lake and artificial sand quarry of the Dnieper-Bug Estuary and energy flows distribution in them. The natural system (lake) and the artificial one (sand quarry) differ significantly by environmental variables, such as morphological and hydrochemical parameters, temperature and light conditions, which makes effect upon the autotrophic link in each of them. Algal communities and higher aquatic plants are marked by higher diversity in the lake than in the sand quarry. The energy flow of the lake’s autotrophic link is dominated by phytoplankton and higher aquatic plants, while dominance of phytoplankton is observed in the sand quarry.
Description
Keywords
Дніпровсько-Бузька естуарна система, природний лиман, штучний піщаний кар’єр, потоки енергії, фітопланктон, вищі водні рослини, фітоепіфітон, стаття, Dnieper-Bug Estuary system, natural estuary, artificial sand quarry, energy flows, phytoplankton, higher aquatic plants, phytoepiphyton
Citation
Різноманіття і структура автотрофної ланки Кардашинського лиману і піщаного кар'єра Дніпровсько-Бузької естуарної системи / Н. Є. Семенюк, В. І. Щербак, І. М. Шерман, П. С. Кутіщев // Гідробіологічний журнал. - 2020. - Т. 56, № 1. - С. 33-49.