Мовна політика в сучасному світі: виклики та можливості для розвитку мовної рівноправності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Курилас, Марія-Діана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Мовна політика в сучасному світі є важливою темою для обговорня, оскільки вона є не тільки інструментом збереження мовної спадщини, а й фактором розвитку суспільства та забезпечення мовної рівноправності. У цьому дослідженні ми розглянемо виклики та можливості мовної політики для розвитку мовної рівноправності в сучасному світі. Виклики мовної політики включають забезпечення рівної доступності до мовних ресурсів для всіх груп населення, збереження мовної різноманітності та багатомовності, забезпечення мовної рівноправності в освіті, культурі, у сфері праці та в інших сферах життя. Крім того, мовна політика повинна враховувати різноманітність мовних груп у суспільстві та відповідати на потреби кожної з них.
Description
Language policy in the modern world is an important topic of discussion as it is not only a tool for preserving linguistic heritage but also a factor in the development of society and ensuring linguistic equality. In this study, we will examine the challenges and opportunities of language policy for the development of linguistic equality in the modern world. The challenges of language policy include ensuring equal access to linguistic resources for all population groups, preserving linguistic diversity and multilingualism, ensuring linguistic equality in education, culture, the workplace, and other areas of life. In addition, language policy should take into account the diversity of linguistic groups in society and respond to the needs of each of them.
Keywords
мовна політика, мовна рівноправність, мовна спадщина, мовні групи, тези конференції, language policy, linguistic equality, linguistic heritage, linguistic groups
Citation
Курилас М-Д. Мовна політика в сучасному світі: виклики та можливості для розвитку мовної рівноправності / Марія-Діана Курилас // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 119-122.