Відгук офіційного опонента на дисертацію Мельник Марії Олександрівни "Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Тихомиров, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Відгук офіційного опонента на дисертацію Мельник Марії Олександрівни "Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
Description
Keywords
школа правового реалізму, американська течія, скандинавська течія, юридичний формалізм, механічна юриспруденція, юридична аргументація, аналіз фактів, емпіричний підхід, правова реальність, відгук
Citation