New approaches of performance estimation of Ukrainian commercial banks

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Tokarchuk, Viktor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In the article the different ways of measuring banks ’performance, including traditional performance metrics and more advanced methods and their comparative analysis has been done. Based on econometric modeling of panel data models the more important determinants of banks ’profitability has been estimated and the directions of the enhancing banks ’long-term performance has been proposed.
У статті проведено порівняльний аналіз класичних та сучасних підходів до оцінювання ефективності діяльності комерціних банків. На основі побудови моделі лонгітюдних даних визначено та кількісно оцінено вплив основних факторів на ключові індикатори прибутковісті та,ефективності діяльності банків, запропоновано напрями стимулювання ефективності їх діяльності на довгострокову перспективу.
Description
Keywords
commercial bank, indicators, return on equity, profitability measurement, performance, econometric model, оцінка доходності, індикатори, прибуток на власний капітал, ефективність, економетрична модель, комерційний банк
Citation
Tokarchuk, V. New approaches of performance estimation of Ukrainian commercial banks / V. Tokarchuk // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 159 : Економічні науки. - С. 85-90.