Аналіз фінансової стійкості українських підприємств сфери сільського господарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Суровець, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 36 найменувань та додатків.Метою дослідження є визначення факторів, що мають значний вплив на фінансову стійкість підприємств агросектору, як одного з провідних видів економічної діяльності України. Відповідно до метизавданнямиє аналіз стану сфери сільського господарства в розрізі окремих економічних показників, порівняння їх з даними держав Європи, оцінка фінансової стійкості підприємств агросектора, а також вивчення досвіду розвинутих країн щодо ефективного ведення підприємництва у сфері агробізнесу.Об’єктом дослідження є зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на тип фінансової стійкості українських підприємств сфери сільського господарства, а предметом дослідження –фінансова стійкість українських підприємств сфери сільського господарства.Упершому розділі кваліфікаційноїроботи розглянуто основні концепції, показники фінансової стійкості та чинники, що впливають на неї. У другому розділі визначено особливості підприємництва в агросекторі в Україні та зроблено порівняння з країнами, де ця сфера достатньо розвинена. У третьому розділі запропоновано напрями покращення фінансової стійкості українських підприємств за допомогою розробленої системно-динамічної моделі.
Description
Keywords
фінансова стійкість, сільське господарство, системно-динамічна модель, бакалаврська робота
Citation