Аналіз фінансової незалежності вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Бабич, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В сучасних умовах господарювання всі підприємства України функціонують у економічних умовах, які постійно змінюються. Відсутність забезпечення відповідного рівня фінансової незалежності негативно впливає на діяльність підприємств. Підґрунтям для нормального функціонування підприємств і поступового зростання їх економічного потенціалує позитивні значення показників фінансової незалежності. Саме тому, правильне управління фінансовою незалежністю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на підприємствіта важливим фактором стабільного розвитку підприємства. Тому саме зараз, у час підвищення процесів глобалізаціїв економіці, забезпечення фінансової незалежності та управління нею є одним із пріоритетних завдань. Метою дослідження є на основі вивчення літературних джерел та фінансової звітності, проаналізувати стан фінансової незалежності підприємства "Фармацевтична фірма "Дарниця", прогнозувати подальший розвиток та розробити пропозиції щодо підвищення рівня фінансової незалежності підприємствата усунення недоліків. Об’єктом дослідженняє підприємство "Фармацевтична фірма "Дарниця". Форма власності - приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", код ЄДРПОУ 00481212, знаходиться за юридичною адресою: вулиця Бориспільська, 13, місто Київ, 02093. Дата створення підприємства 22.08.1994 року. Предметом дослідження є сукупність практичних та теоретичних процесів оцінювання фінансової незалежності підприємства ПРат "Фармацефтичної фірми "Дарниця". У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто основні концепції та методи фінансової незалежності та чинники, що впливають на неї. У другому розділі проведено комплексний аналіз і оцінку фінансової незалежності підприємства ПРат "Фармацефтична фірма" Дарниця".У третьому розділі здійснене прогнозування фінансової незалежності підприємства та виконаний регресійний аналіз економічних чинників на підприємсво ПРат "Фармацефтична фірма"Дарниця". Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 30найменувань та додатків
Description
Keywords
фінансова незалежність, капітал підприємства, фінансовий стан підприємства, бакалаврська робота
Citation