History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel'nychuk

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Borysiuk, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper examines the liaison of key motifs and ways represented in the poetry of Taras Melnychuk through the concepts of trauma and violence. Body, home, and language are the main constituent elements of the indigenous space, and their dramatic destruction is a crucial motif in Melnychuk’s poetry. On the one hand, the poet appeals to the holistic, consistent, formulaic language of folklore and mythology as to a mirror of an idyllic and non-fragmented world. On the other hand, dismemberment and fragmentation conceptualized as an act of violence committed against holistic language become the only way of describing the perverse and violent world in circumstances with no language for its expression at all.
Artykuł analizuje połączenie kluczowych motywów obecnych w poezji Tarasa Melnyczuka poprzez koncepcje traumy i przemocy. Ciało, dom i język są głównymi elementami składowymi rodzimej przestrzeni, a ich radykalne zniszczenie jest kluczowym motywem w poezji Melnyczuka. Z jednej strony poeta odwołuje się do holistycznego, spójnego, utartego języka folkloru i mitologii jako zwierciadła idyllicznego i nierozdrobnionego świata. Z drugiej strony, podział i fragmentacja rozumiana jako przemoc w stosunku do holistycznego języka stają się jedynym sposobem opisywania przewrotnego i brutalnego świata w okolicznościach, w których nie istnieje już taki język, który mógłby go wyrazić.
Description
Keywords
Taras Melnychuk, contemporary Ukrainian poetry, trauma, violence, language, article, Taras Melnyczuk, współczesna poezja ukraińska, trauma, przemoc, język
Citation
Borysiuk I. History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel'nychuk / Iryna Borysiuk // Tematy i Konteksty. - 2019. - № 9 (14). - P. 387-401.