Особливості морфофункціонального стану гемопоетичної системи у культурі клітин in vitroу хворих на мієлодиспластичний синдром

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лагоднюк, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано здатність гемопоетичних клітин-попередників хворих на мієлодиспластичний синдром (рефрактерну анемію з надлишком бластів І) у культурі клітин in vitro за допомогою цитологічних та культуральних методів дослідження. Проаналізовано клітинний склад колоній кісткового мозку після двох тижнів культивування у напіврідкому агарі. Виявлено значну кількість гранулоцитарно-макрофагальних, гранулоцитарних, макрофагальних, колоній з фібробластноподібними клітинами та колоній з жировими включеннями. Було встановлено, що у пацієнтів з високим ризиком трансформації в ГМЛ наявні маркери СD34 та СD 117, що в свою чергу корелює з низькою здатністю до колонієутворення та наявністю клітинних агрегатів з жировими включеннями на їх поверхні. Виявлено знижену здатність до кластеро- та колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників хворих на МДС РАНБ І. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків іа списку використаних джерел, що загалом нараховують 55 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати аналізу колонієутворюючої здатності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром РАНБ І, отриманих після двотижневого культивування.
Description
Keywords
мієлодиспластичний синдром, гемопоетичні клітини-попередники, кістковий мозок, магістерська робота
Citation