Туризм та охорона культурної спадщини. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Чорна, Мілена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядатимуться питання визначення напрямів державної політики в сфері туризму, зокрема, його культурної складової, задля забезпечення сталого розвитку галузі шляхом об’єднання досвіду, знань і ресурсів усіх учасників туристичного ринку України та міжнародних партнерів. Приклади ефективної взаємодії туристичної галузі та культурних і креативних індустрій, сучасні туристичні продукти з культурно-історичними складовими як “низові ініціативи”, створені громадами, розроблення нових проєктів, що сприятимуть ревіталізації маловідомих куточків України - демонструватимуть підґрунтя і перспективи ефективного маркетингу у сфері кроссекторальної взаємодії таких стратегічно пріоритетних для держави галузей як туризм та культура. Дисципліна спрямована на вивчення: системи охорони культурної спадщини на різних рівнях органів державної влади, системи управління об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, механізмів покращення якості культурних та туристичних послуг, запровадження державної підтримки проєктів та програм, орієнтованих на культурно-історичний туризм. Досліджуватимуться успішно апробовані у світі інструменти підвищення ефективності системи за рахунок залучення диференційованих ресурсів на охорону, збереження та промоцію пам’яток культурної спадщини через механізм державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом налагодження конструктивної комунікації між фахівцями різних галузей, органами місцевої влади та місцевими громадами. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Теорія та історія управління та самоврядування", "Вступ до соціальної і гуманітарної політики" орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
туристичний ринок України, охорона культурної спадщини, ЮНЕСКО, культурно-історичний туризм, навчальний силабус
Citation
Чорна М.М. Туризм та охорона культурної спадщини. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 32 с.