Українська мова та мови сусідніх народів: взаємовзв'язки та взаємовпливи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Шанюк, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена визначенню взаємозв’язку і взаємовпливу української мови та мови сусідніх народів. Досліджено чимало інформації, яка розкриває витоки української мови, її зв’язок з іншими слов’янськими мовами, їх взаємовплив.
Description
This work is devoted to defining the relationship and mutual influence of the Ukrainian language and the language f neighboring nations. A lot of information, that reveals the origins of the Ukrainian language, her relationship with other Slavic languages, their mutual influence was studied.
Keywords
українська мова, слов’янські мови, індоєвропейська мовна сім’я, праслов’янська мова, східнослов’янські мови, південно слов’янські мови, Ukrainian language, Slavic languages, Indo-European language family, Slavonic language, East Slavic languages, South Slavic languages
Citation
Шанюк Олександра. Українська мова та мови сусідніх народів: взаємовзв'язки та взаємовпливи / Олександра Шанюк // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 85-87.