Аспірантський дослідницький семінар (блок "Археологія"): силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА  

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Клочко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Основна мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану. Від учасників курсу вимагається систематично представляти проміжні результати своїх досліджень, що є одним із найважливіших засобів формування здатності до систематичної наукової роботи і комунікації. Курс інтерактивний, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід).
Description
Keywords
наукова діяльність, аспірантура, навчальний силабус
Citation