Києво-могилянська та київська духовно-академічна традиції прочитання й інтерпретації Святого Письма в європейському контексті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Повернення києво-могилянської та київської духовно-академічної традиції до поля зору історико-філософського й історико-богословського дослідження - зважаючи на реальність такої реконструкції - є ознакою поступового подолання драматичного розриву із світовим та вітчизняним духовно- інтелектуальним простором. Важливим аспектом такої реконструкції є відтворення особливостей становлення й еволюції традиції поширення та інтерпретації Біблії' - бо ж процес збереження й опрацювання Біблії як сакрального тексту і літературного феномена, універсально "присутнього" в європейській культурі, є одним із необхідних підмурків становлення й розвитку релігійно-філософського освоєння світу, особливо у вітчизняній традиції. Історичне й теоретичне відтворення цього процесу уможливлює і водночас вимагає дослідження джерел і "технологій" інтерпретації як з боку особливостей їхньої "локалізації" в місцевій традиції, так і з боку відтворення загальноєвропейського контексту. Ідеться, таким чином, про діалог із "вселенською" традицією, де кожен духовно-інтелектуальний "локус" є повноправним учасником.
Description
Keywords
Святе Письмо, київська духовно-академічна традиція, Біблія, Києво-Могилянська академія, київське духовно-академічне середовище, стаття
Citation
Головащенко С. І. Києво-могилянська та київська духовно-академічна традиції прочитання й інтерпретації Святого Письма в європейському контексті / Сергій Головащенко // Україна XVII століття : суспільство, філософія, культура : збірник наукових праць на пошану пам'яті професора Валерії Михайлівни Нічик / [ред.-упоряд.: Лариса Довга, Наталя Яковенко ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України та ін.]. - Київ : Критика, 2005. - С. 189-195.