Звернення Міжнародної кафедри ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами" "За демократичне врядування і культуру миру", Київ, Україна, 21 лютого 1999 року

Abstract
Звернення до всіх європейських народів і людей доброї волі із закликом відчути і продемонструвати власну відповідальність за утвердження, розвиток і збагачення демократичних принципів врядування, структур миру і мирних норм життя. Демократія є влада народу. Вона не встановлюється примусово, але життєво втілюється у вільній громадській творчості людей. Розширення демократії прямо пов’язане із зростанням загальної кількості соціально активних громадян, що вправі самі вирішувати власну долю. Так забезпечується справжній мир як справедливий, стабільний і безпечний для всіх суспільний лад, що має підтримуватися спільними і зусиллями і постійно вдосконалюватися з урахуванням набутого поколіннями європейців історичного досвіду культур.
Description
Keywords
демократія, права і свободи людини, мир, культура демократії, демократичне майбутнє, стаття
Citation
Звернення Міжнародної кафедри ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами" "За демократичне врядування і культуру миру", Київ, Україна, 21 лютого 1999 року // Україна - Європа: назустріч новому тисячоліттю: права людини, мир, демократія, толерантність, взаєморозуміння між народами / [редкол.: Ю. І. Сватко та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 1999. - С. 79-84.