Ключові проблеми первісної історії Європи (блок "Археологія"): силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА  

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Залізняк, Леонід
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території Європи й України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Курс включає три основні блоки питань: 1) формування та розселення народів індоєвропейської сім’ї; 2) походження українців та їхніх слов’янських сусідів; 3) історичні передумови цивілізаційного вибору України.
Description
Keywords
український етнос, сучасна етнічна карта Європи, походження українців, індоєвропеїстика, навчальний силабус
Citation