Чинники, що впливають на неплатоспроможність комерційних банків в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Казіміров, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню проблеми неплатоспроможності комерційних банків України, її аналіз та обґрунтування. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є процес встановлення чинників, які впливають на неплатоспроможність комерційних банків України. Предметом дослідження дипломної роботи є неплатоспроможність комерційних банків України. Метою роботи є виявлення чинників неплатоспроможності комерційних банків України, її аналіз та обґрунтування. У кваліфікаційній роботі досліджено сутність неплатоспроможності комерційних банків, їх причини та фактори. Пояснено порядок визнання та особливості неплатоспроможності комерційного банку. Визначено оцінку ризику неплатоспроможності комерційного банку. Обгрунтовано причини появи та особливості неплатоспроможних комерційних банків. Проаналізовано фінансовий стан комерційного банку АТ "ОТП Банк". Проаналізовано ризик неплатоспроможності комерційного банку АТ "ОТП Банк". Розроблено модель взаємозалежності між економічними показниками банківського сектору та нормативом адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності банку) та зроблено висновки. Наукова новизна дипломної роботи полягає у розробленні науково-методичних засад виявлення неплатоспроможності комерційних банків України на ранніх стадіях, задля збереження їх на ринку фінансових послуг. Методологічною базою дослідження є методи емпіричного дослідження (порівняння), наукові методи теоретичного дослідження (формалізація), загальноекономічні методи (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція та індукція, моделювання взаємозалежності та прогнозування економічних процесів). Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Кваліфікаційна робота присвячена вивченню проблеми неплатоспроможності комерційних банків України, її аналіз та обґрунтування. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є процес встановлення чинників, які впливають на неплатоспроможність комерційних банків України. Предметом дослідження дипломної роботи є неплатоспроможність комерційних банків України. Метою роботи є виявлення чинників неплатоспроможності комерційних банків України, її аналіз та обґрунтування. У кваліфікаційній роботі досліджено сутність неплатоспроможності комерційних банків, їх причини та фактори. Пояснено порядок визнання та особливості неплатоспроможності комерційного банку. Визначено оцінку ризику неплатоспроможності комерційного банку. Обгрунтовано причини появи та особливості неплатоспроможних комерційних банків. Проаналізовано фінансовий стан комерційного банку АТ "ОТП Банк".Проаналізовано ризик неплатоспроможності комерційного банку АТ "ОТП Банк". Розроблено модель взаємозалежності між економічними показниками банківського сектору та нормативом адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності банку) та зроблено висновки. Наукова новизна дипломної роботи полягає у розробленні науково-методичних засад виявлення неплатоспроможності комерційних банків України на ранніх стадіях, задля збереження їх на ринку фінансових послуг. Методологічною базою дослідження є методи емпіричного дослідження (порівняння), наукові методи теоретичного дослідження (формалізація), загальноекономічні методи (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція та індукція, моделювання взаємозалежності та прогнозування економічних процесів). Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Description
Keywords
неплатоспроможність, комерційні банки, АТ "ОТП Банк", регулятивний капітал, бакалаврська робота
Citation