Global Adult Tobacco Survey (GATS): report: Ukraine 2010

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Andreeva, Tatiana
Kharchenko, N. M.
Krasovsky, Konstantin
Korol, Nataliya
Lea, Veronica
Lee, Juliette
Warren, Charles
Zakhozha, Victoria
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вживання тютюну – основна причина передчасних смертей та хвороб в усьому світі, яким людство здатне запобігти. На сьогоднішній день від вживання тютюну щороку гине понад 5 мільйонів людей; очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік. Ініціатива "Звільнення від тютюну" (Tobacco Free Initiative (TFI)) Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) покликана зменшити глобальний тягар хвороб і смертей, спричинених вживанням тютюну, таким чином захищаючи теперішні та майбутні покоління від шкідливих наслідків куріння для здоров’я, негативних соціальних, економічних та екологічних наслідків, пов’язаних із вживанням тютюну та впливом тютюнового диму. Цієї мети буде досягнуто через глобальне стратегічне лідерство – просування Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, так само як і через комплекс антитютюнових заходів MPOWER, що є ключовим інструментом реалізації Рамкової конвенції. У Європейському регіоні Конвенцію ратифікували 46 країн та Європейське співтовариство. Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну 2006 року. У серпні 2006 року ВООЗ і Центри з контролю та профілактики захворювань США (ЦКПЗ) скликали експертну нараду, аби обговорити питання нагляду за вживанням тютюну серед дорослого населення й виробити рекомендації щодо розроблення стандартизованої програми опитування. "Глобальне опитування дорослого населення щодо вживання тютюну" (The Global Adult Tobacco Survey – GATS) дає країнам змогу зібрати дані щодо ключових антитютюнових заходів серед дорослого населення. Мета проекту GATS – збір даних щодо вживання тютюну і заходів контролю над тютюном із використанням стандартизованих анкети, дизайну вибірки й процедур збору та обробки даних серед населення віком 15 років і старші. Результати проекту GATS допоможуть країнам у розробленні, відстеженні і втіленні ефективних заходів контролю над тютюном, і країни матимуть змогу порівняти свої результати із результатами інших країн, які беруть участь у проекті.
Description
Tobacco use is a major preventable cause of premature death and disease worldwide, presently causing over 5 million deaths each year and expected to cause over 8 million deaths yearly by 2030. Within the European Region, tobacco is responsible for approximately 1.6 million deaths a year. The World Health Organization (WHO) Tobacco Free Initiative (TFI) aims to reduce the global burden of disease and death caused by tobacco, thereby protecting present and future generations from the devastating health, social, environmental, and economic consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke. This will be accomplished by providing global policy leadership -- promoting the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), as well as the MPOWER package of tobacco policies as a key entry point to the WHO FCTC. Within the European Region, 46 countries and the European Community have ratified the Treaty. Ukraine ratified the WHO FCTC in 2006. In August 2006, the WHO and the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) convened an expert consultation to discuss adult tobacco surveillance and made recommendations for the development of a standard survey protocol. The Global Adult Tobacco Survey (GATS) enables countries to collect data on key tobacco control measures in the adult population. The aim of the GATS is to collect data on tobacco use and tobacco control measures using a standardized questionnaire, sample design, and data collection/management procedures among adults aged 15 years and older. Results from the GATS will assist countries in the formulation, tracking and implementation of effective tobacco control interventions, and countries will be able to compare results of their survey with results from other countries implementing the GATS.
Keywords
tobacco use, smoking cessation, exposure to secondhand smoke (SHS), tobacco economics, advertising, sponsorship, promotion, knowledge, attitudes, and perceptions, policy implications, Ukraine, smoking, куріння
Citation
Global Adult Tobacco Survey (GATS): [report: Ukraine 2010] / [Tatiana Andreeva... et al.; National University of "Kyiv-Mohyla Academy", School of Public Health... et al.] - [Kyiv: s.l., 2010]. - xiv, 155 p.: tabl.