Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Vasylyeva, Tetyana
Andreeva, Tatiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
BACKGROUND. Ukraine is an Eastern European country affected by the HIV/AIDS epidemic. From the beginning, the key HIV transmission route in Ukraine was parenteral, mostly due to the injection drug use (IDU). It is widely hypothesized that epidemics of IDU and consequently of HIV started in different parts of Ukraine at different points intime, and thus the prognosis of such epidemics may differ. So we aimed to study the distribution of IDU epidemics in time and by region of Ukraine. METHODS. The data were from 2007 survey of 4026 injection drug users commissioned by the International HIV/AIDS Alliance in Ukraine. The dependent variable was the duration of IDU. Independent variables included region, type of drug used, and such sociodemographic factors as age, gender, and marital status. The data were analyzed in SPSS software using generalized linear model. RESULTS. Duration of IDU showed statistically significant associations with region (with the longest duration in Odeska, Mykolayivska and Crimea regions; and the shortest in Sumska region), age (the older the respondent was, the longer duration of IDU was), gender (men had longer duration of IDU than women), marital status (those married but not living with their spouses had longer duration of IDU), and type of the drug used (opiate users had longer duration of drug use than stimulant users). CONCLUSIONS. Our analysis confirms earlier observations that IDU and HIV epidemics started in southern regions of Ukraine and then spread to other regions. As with other risky behaviors, men started injecting drugs earlier than women. Those who currently use opiates have started using drugs earlier than those who use stimulants. The association between the duration of IDU and the marital status may be due to the fact that the longer the use of drugs is, the more social connections get destroyed.
Description
АКТУАЛЬНІСТЬ. Україна досі належить до країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції. Ключовим шляхом передачі ВІЛ в Україні лишається парентеральний, в основному через вживання ін’єкційних наркотиків. Існує багато свідчень на користь того, що епідемія вживання ін’єкційних наркотиків і, відповідно, епідемія поширення ВІЛ, в різних регіонах країни розпочалися в різний час, і тому прогноз стосовно цих епідемій може відрізнятися. В цьому дослідженні ми мали на меті вивчити розподіл вживання ін’єкційних наркотиків у часі та за областями України. МЕТОДИ. У дослідженні було використано дані крос-секційного опитування 4026 споживачів ін’єкційних наркотиків, проведеного в 2007 році за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні. Залежною змінною в аналізі була тривалість вживання ін’єкційних наркотиків. Незалежними змінними були область, тип наркотику і деякі соціально-демографічні характеристики, такі як вік, стать і сімейний стан. Дані було проаналізовано методом узагальненої лінійної моделі у програмному забезпеченні SPSS. РЕЗУЛЬТАТИ. Тривалість вживання ін’єкційних наркотиків була пов’язана на статистично значущому рівні з областю, де мешкав респондент (най- довше вживали наркотики в Одеській і Миколаївській областях та в АР Крим; найменше - в Сумській області), віком (чим старшим був респондент, тим довше він вживав ін’єкційні наркотики), статтю (чоловіки мали тривалі- ший термін вживання, ніж жінки),сімейним станом (ті респонденти, які перебували у шлюбі, але не жили з чоловіком / дружиною, мали триваліший термін вживання ін’єкційних наркотиків) та типом наркотику (споживачі опіатів довше вживали наркотики, ніж споживачі стимуляторів). ВИСНОВКИ. Результати цього аналізу збігаються зі зробленими раніше спостереженнями про те, що епідемія вживання ін’єкційних наркотиків та ВІЛ-інфекції розпочалася в південних регіонах України та потім поширилася на решту областей України. Як і з іншими видами ризикованої поведінки, чоловіки почали вживати ін’єкційні наркотики раніше, ніж жінки. Вживання опіатів почалося раніше, ніж вживання стимуляторів. Зв’язок між тривалістю вживання ін’єкційних наркотиків та сімейним станом може бути пояснено тим, що чим довшим є вживання наркотиків, тим більше руйнуються соціальні зв’язки.
Keywords
HIV/AIDS epidemic, ВІЛ-інфекції, injecting drugs, ін'єкційні наркотики
Citation
Vasylyeva T. Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine = Розподіл епідемій вживання ін’єкційних наркотиків в Україні / Tetyana Vasylyeva, Tatiana Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. – 2011. – V. 1(2)