Наукова спадщина синтаксиста Сергія Смеречинського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Решетніков, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Статтю присвячено висвітленню наукової спадщини видатного українського синтаксиста 20–30-х рр. XX ст. Сергія Смеречинського, який був вилучений з історії мовознавства в радянський період. Академізм, розмаїтість тематики, ґрунтовність та актуальність охопленої проблематики його праць створюють можливість повернути їх у дискурс сучасної української лінгвістики. Вони також є важливими для постколоніальних студій.
Description
The article is devoted to highlighting the scientific heritage of the outstanding Ukrainian syntaxist of the 20s and 30s of the 20th century. Serhiy Smerechynskyi was removed from the history of linguistics in the Soviet period, but academicity, variety of topics, thoroughness and relevance of the covered issues of his works create an opportunity to return them to the discourse of modern Ukrainian linguistics. They are also important for postcolonial studies.
Keywords
розстріляне відродження, синтаксис, українське мовознавство, історія, тези конференції, Executed Renaissance, Ukrainian linguistics, history, syntax
Citation
Решетніков Д. Наукова спадщина синтаксиста Сергія Смеречинського / Дмитро Решетніков // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 170-174