Критерії оцінки ефективності соціальної відповідальності та реалізації соціальних програм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Поштаренко, Богдан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У сучасному цивілізованому світі гідної якості життя кожного члена суспільства можна досягти лише завдяки ефективній та раціональній організації державного управління, заснованій на принципах демократії, верховенства права та пріоритету особистості. Цих механізмів можна досягти швидко адаптуючись до постійних зовнішніх і внутрішніх змін. Ці процеси є частиною реформування адміністративної системи і полягають у зміні основ адміністративної організації та державної служби в інтересах підвищення ефективності державного апарату та покращення обслуговування населення. Однак, зосереджуючись на забезпеченні цілісності системи управління, проблема забезпечення ефективності функціонування суспільства, зокрема державного управління, існує на двох рівнях: по-перше, на рівні підвищення якості рішень, що є тісно пов'язані зі змістом та обсягом повноважень (функцій, завдань) держави; по-друге, на рівні впорядкування адміністративно-управлінських процесів виконання державних функцій. Процеси реформування державного управління (спільно відомі сьогодні як "адміністративні реформи") можна розглядати як застосування комбінації інституційних, технологічних та людських ресурсів. Формування та реалізація соціальної відповідальності всіх суб’єктів держави є необхідною умовою розвитку та ефективного функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення високої якості життя, створення громадянського суспільства та розширення умов людського розвитку. Серйозною державно-політичною та соціальною проблемою сучасної України є відсутність об’єднавчої національної ідеї, яка мала б спиратися на пріоритет тих духовних цінностей, які однаково поділяють громадяни різного походження, віку, регіону, політичних уподобань чи мови. Висока соціальна відповідальність національної еліти (особливо політичної) має виявлятися у пошуку та реалізації такої об’єднавчої ідеї, яка б відповідала прагненням кожного українця (незалежно від рис, що відрізняють його від інших), у виробленні нової системи цінностей, і впровадження демократії та духовності в життя суспільства.
Description
Keywords
соціальна відповідальність, соціальні програми, вплив макроекономічних факторів, реалізація соціальних програм, бакалаврська робота
Citation