Культура наукової мови: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Ясакова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно,відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час на писання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.
Description
Keywords
науковий текст, комунікативна компетенція, написання та редагування наукової статті, навчальний силабус
Citation