Філософський символізм багатократного дублювання

dc.contributor.authorЛютий, Тарас
dc.date.accessioned2021-05-13T23:14:03Z
dc.date.available2021-05-13T23:14:03Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті з філософських позицій узагальнено історичні, психологічні, антропологічні та соціокультурні аспекти феномену двійника. Серед інших істот людина вирізняється тим, що постійно намічає стратегії реалізації своєї свободи. Тому вона не прилаштовується до світу, а по-іншому позиціонує, створює різні проєкції себе. В результаті виникають специфічні моделі входження в буття, основані на символічній структурі. Центральним пунктом дослідження є символізм як основна складова дублювання. Символ дає змогу опосередкувати різні визначальні конструкції людського існування, поєднувати несхожі компоненти. Вислід провадиться через осмислення проявів, які розкривають роль подвоєння у людському бутті. Невичерпність багатьох проявів людини спричиняється до витворення численних символічних двійників. Особливої уваги заслуговують такі символічні образи, як близнюки, маска, лялька, права та ліва руки, дзеркало, тінь. Людина вдається до дублювання з давніх часів. Відтоді вона проєктує себе в інші виміри буття, виходить за звиклі просторово-часові координати, розсуває їх межі, намагається продовжити своє існування поза ними. Подвоєння допомагає людині самоутвердитися, знайти вдалі форми захисту свого життя, підтримку при потраплянні у граничні ситуації, набувати нових характеристик, випробовувати ідеальні типи власних прообразів. Поява двійників не обов’язково супроводжується точним копіюванням себе, а є пошуком врівноваженості, способом поєднувати протилежності шляхом постійної медіації, порівнянням себе зі своїм Іншим, а також осмисленням своєї чужості. Редуплікація дає змогу змінюватися, вдосконалюватися, долати одномірність, конструювати ідентичність, досягати повноти власної особистості. Ця настанова спричиняє самоактуалізацію, самопізнання, самоусвідомлення, постійне спостереження за собою. Подвійність виявляє фізіологічну і психічну асиметричність людської істоти, допомагає проводити розрізнення між дійсним і віртуальним, полегшувати соціальну адаптацію, сприяє самооцінці, окресленню та локалізації своїх негативних проявів.uk_UA
dc.description.abstractThe article focuses on the historical, psychological, anthropological, and sociocultural aspects of the phenomenon of a double. Compared with other beings, a human is constantly forming strategies for the realization of his or her freedom. Therefore, human beings do not adapt to the world but create unusual projections of themselves. As a result, there are specific models of entering into the Being, based on a symbolic construction. Symbolism as the main component of duplication is the central point of the study. The symbol allows us to intermediate various important formations of human existence, and to combine contradictory components. Reflection on the role of doubling in human existence is the main approach of this study. A human creates numerous symbolic images such as twins, a mask, a doll, the right and left hand, a mirror, a shadow. Since ancient times, people project themselves into other dimensions, go beyond the usual space and temporal coordinates, push their boundaries, and try to prolong their existence. Doubling helps individuals to assert themselves, find successful forms of life protection, get support in extreme situations, obtain new characteristics, exam the ideal modes of their prototypes. The appearance of a double does not necessarily mean a precise copy of oneself. Rather, it means exploration for a balance, a way to combine the opposites through continuous mediation, comparing oneself with the Other, and understanding one’s own alienation. Reduplication allows people to change, improve, overcome onedimensionality, construct the identity, and achieve the fullness of their personality. This ability causes self-actualization, self-knowledge, self-awareness, and meaningful self-observation. Duality uncovers the physiological and mental asymmetry of the human being, helps to distinguish between real and virtual, facilitates social adaptation, promotes self-esteem, delineation, and localization of negative manifestations.en_US
dc.identifier.citationЛютий Т. В. Філософський символізм багатократного дублювання / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2020. - Т. 6. - С. 14-27.uk_UA
dc.identifier.issn2617-1678
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.14-27
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19931
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectфілософський символізмuk_UA
dc.subjectдвійникuk_UA
dc.subjectблизнюкиuk_UA
dc.subjectмаскаuk_UA
dc.subjectтіньuk_UA
dc.subjectлялькаuk_UA
dc.subjectдзеркалоuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectphilosophical symbolismen_US
dc.subjectdoubleen_US
dc.subjecttwinsen_US
dc.subjectmasken_US
dc.subjectshadowen_US
dc.subjectdollen_US
dc.subjectmirroren_US
dc.titleФілософський символізм багатократного дублюванняuk_UA
dc.title.alternativePhilosophical Symbolism of Multiple Duplicationen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Liutyi_Filosofskyi_symvolizm_bahatokratnoho_dubliuvannia.pdf
Size:
378.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections