Вчинення необережного злочину кількома суб'єктами як явище об'єктивної реальності і проблема теорії кримінального права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Багіров, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті доводиться, що в сучасній науці кримінального права щодо вчинення необережного злочину кількома особами (необережного співзаподіяння) існує невідповідність емпіричного базису і теоретичних ресурсів. Описана довготривала проблемна ситуація, що є реакцією на відкриття того факту, що вчинення необережного злочину кількома особами не вкладається у готові концептуальні схеми теорії співучасті у злочині. Актуалізовано питання подальшої розробки теоретичного і законодавчого інструментарію, які більш адекватно відображатимуть об’єктивну реальність - існування необережного злочину, вчиненого кількома особами.
Description
In modem science of criminal law regarding the commission of negligent crimes by several persons (negligent co-causality) there is a discrepancy of empirical basis and theoretical resources. Over the years formed a problematic situation that is a reaction to the opening of the fact that committing negligent crime to several persons does not fit in the prepared conceptual scheme theory of complicity in crime. This requires further advancement of theoretical and legal instruments that more adequately reflect the objective reality - the existence of negligent crime committed by several persons.
Keywords
множинність суб’єктів, співучасть у злочині, необережність, необережний злочин, необережне співзаподіяння, plurality of offenders, criminal complicity, negligence, negligence, crime is committed by negligence, co-causality in crimes are committed by negligence
Citation
Багіров Сергій Рамізович. Вчинення необережного злочину кількома суб'єктами як явище об'єктивної реальності і проблема теорії кримінального права / С. Р. Багіров // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. - Київ, 2016. - № 2. - С. 301-306.