Граничні теореми для коротких циклів випадкових перестановок з вагами циклів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Галганов, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботi пропонується значне узагальнення (2), а саме — встановлено грубу збiжнiсть за розподiлом послiдовностi Ψ𝑛, визначеної (1), до точкового процесу Пуассона Ψ на X з мiрою iнтенсивностi 𝜆 = Σ︀ ∞𝑘 =1 𝜃𝑘𝜆𝑘 (· ∩ X𝑘), де 𝜆𝑘 — мiра Лебега на X𝑘. За допомогою теореми про неперервне вiдображення для функцiоналiв на просторi точкових мiр отримано граничнi розподiли низки важливих характеристик перестановок.
Description
Keywords
випадкова перестановка, послiдовнiсть точкових процесiв, мiра Дiрака, кiлькiсть циклiв довжини, тези конференції
Citation
Галганов О. А. Граничні теореми для коротких циклів випадкових перестановок з вагами циклів / О. А. Галганов // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - С. 14.