Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування : [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Веклич, Оксана
Маслюківська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
Проведена оцінка величини гіпотетичних надходжень до бюджету від планованого нового податку на двоокис вуглецю у 2010 – 2030 рр. Визначені прогнозовані величини його бази оподаткування. Обґрунтована необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із запланованою проектами Податкового кодексу України. Зважаючи на зарубіжний досвід, розроблені пропозиції щодо початкової та кінцевої ставки вуглецевого податку та схема її поступового підвищення на перспективу до 2030 р.
Description
The authors provide an estimate of the hypothetical budget revenues from the planned new carbon dioxide tax in 2010-2030. They determine the forecasted size of the tax base and justify the need to increase this tax’s rate in comparison with its planned value by the existing drafts of the Tax Code of Ukraine. Taking into account the international experience, the authors have developed suggestions about the initial and targeted carbon tax rate and the scheme of its gradual increase in the prospects up to 2030.
Keywords
податок на двоокис вуглецю, еколого-трудова податкова реформа, Податковий кодекс, ставка податку на СО2, екологія, ecology
Citation