Цифрова трансформація європейської економіки: стан та місце України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується стан та проблеми цифрової трансформації в ЄС та Україні. На основі аналізу звіту ВОІВ World Intellectual Property Report 2022 показано зростання ролі інтелектуальної власності в цифровій економіці. Рушійною силою зростання є розробка цифрових технологій. За 35 років потроїлася кількість інновацій, пов’язаних із ІКТ, кількість цифрових інновацій зросла в чотири рази, На основі аналізу звіту Індексу цифрової економіки та суспільства 2022 року виявлено загальну позитивну тенденцію конвергенції: ЄС підвищує рівень цифровізації, держави-члени надолужують втрачене, розвиваючись швидшими темпами. Водночас, лише 54 % європейців (від 16 до 74 років) мають базові цифрові навички, 55% підприємств ЄС мають труднощі із заповненням вакансій у галузі ІКТ. Використання бізнесом ШІ та великих даних становить лише 8 % та 14 %. Ці ключові технології мають значний потенціал для інновацій та підвищення ефективності. ЄС надає значні ресурси для підтримки цифрової трансформації. 127 мільярдів Євро виділено на реформи, пов’язані з цифровими технологіями. Україна визначила цифрову трансформацію як пріоритетну політику, що відзначено визнаними серед європейської експертної спільноти успіхами у запровадженні цифрових технологій, взяла зобов’язання впровадити найновіше законодавство ЄС у сфері цифровізації, синхронізоване з державами-членами ЄС. Запропоновано рекомендації щодо нормативно-правового регулювання відносин у сфері цифрової трансформації.
Description
The article examines the state and problems of digital transformation in the EU and Ukraine. Based on the analysis of the WIPO World Intellectual Property Report 2022, the growing role of intellectual property in the digital economy is shown. The driving force behind growth is the development of digital technologies. In 35 years, the number of ICT-related innovations has tripled. The number of digital innovations has quadrupled, this sector accounts for 12 % of patent applications, and the annual growth rate of patent activity is 13 %. Based on the analysis of the 2022 Digital Economy and Society Index report, a general positive trend of convergence has been revealed: the EU is increasing the level of digitalization, member states are catching up by developing at a faster pace. At the same time, only 54 % of Europeans (aged 16 to 74) have basic digital skills, and 55 % of EU businesses are struggling to fill ICT vacancies. Business use of AI and big data is only 8% and 14 %. These key technologies have significant potential for innovation and efficiency gains. The EU provides significant resources to support digital transformation. 127 billion euros are allocated for reforms related to digital technologies. Ukraine has identified digital transformation as a priority policy, which is marked by successes in the introduction of digital technologies recognized among the European expert community. undertook to implement the latest EU legislation in the field of digitalization, synchronized with EU member states. Recommendations regarding legal regulation of relations in the field of digital transformation are offered.
Keywords
цифрова економіка, інтелектуальна власність, цифрові права та принципи, цифрова трансформація, цифрові технології, індекс цифрової економіки, показники ефективності, стаття, digital economy, intellectual property, digital rights and principles, digital transformation, digital technologies, digital economy index, performance indicators
Citation
Андрощук Г. О. Цифрова трансформація європейської економіки: стан та місце України / Андрощук Г. О. // Інформація і право. - 2023. - № 1 (44). - С. 67-78. - https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287719