Система заселення скіфського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя як відображення культурно-історичних (на прикладі басейнів Сейму та Псла)

Abstract
У роботі розглянуто питання системи заселення північної частини лісостепового Лівобережжя Дніпра. Описано характерні риси різних регіонів та на основі цього зроблено висновок про культурно-історичні процеси, які могли тут відбуватися у скіфський час.
Research considers the issue of the settlement patterns of the northern part of the Dnipro Left Bank forest-steppe. Characteristic features of different regions are described and conclusions about the cultural and historical processes that may have taken place there during the Scythian time are made on their basis.
Description
Keywords
Дніпровське лісостепове Лівобережжя, скіфський час, система заселення, локальні варіанти, тези конференції, Dnipro Left Bank forest-steppe, Scythian period, settlement patterns, local variants
Citation
Білинський О. О. Система заселення скіфського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя як відображення культурно-історичних (на прикладі басейнів Сейму та Псла) / Олег Білинський // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 56-60.