Топос весняного оновлення в українських проповідях XVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Максимчук, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про топос весняного оновлення, що з’явився у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського під впливом біблійної книги Пісні Пісень. Обидва автори надають перевагу алегорично-типологічному тлумаченню топосу. Для Ставровецького весна символізує Христове воскресіння, а також життя душі після смерті в небесному Єрусалимі. Радивиловський теж пов’язує духовну весну зі святом Великодня і постанням з мертвих в останні дні, а крім того, уводить нову тему Різдва, народження Месії – пагінчика з корня Єсеєвого.
Description
The article refers to the topos of spring renewal, which appeared in the sermons of Kyrylo Trankvilion Stavrovets’kyi and Antoniy Radyvylovs’kyi, under the infl uence of the biblical book Song of Songs. Both authors prefer an allegorical and typological interpretation of topos. For Stavrovets’kyi, spring symbolizes Christ’s resurrection, and the life of the soul after death in the heavenly Jerusalem. Radyvylovs’kyi also connects the spiritual spring with the Easter feast, with the resurrection of the dead on judgement day, and moreover, introduces the new theme of Christmas, the birth of the Messiah – Jesse’s offspring
Keywords
Українська барокова проповідь, топос весняного оновлення, Пісня Пісень, біблійна інтерпретація, есхатологічна образність, Ukrainian Baroque sermon, spring renewal topos, Song of Songs, biblical interpretation, eschatological imagery
Citation
Максимчук Ольга. Топос весняного оновлення в українських проповідях XVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського) / Ольга Максимчук // Маґістеріум. – 2012.– Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 7–13.