Функціонування нарації та фокалізації в кіно

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Осипенко, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У магістерській роботі проаналізовано функціональні особливості складових кінонаративу – нарації та фокалізації, і їхніх агентів – наратора та фокалізатора. Для цього обрано типологічний підхід: через вибудування струнких класифікаційних схем (на основі авторського синтезу й критики наявних типологій) було досліджено, як функціонуть різні типи наратора й фокалізатора в різних жанрово-стильових формах кіно.
The research explores functional features of the elements of film narrative: narration and focalization, and their agents, narrator and focalizer. The study is based on typological approach: functioning of different types of narrator and focalizer in different modes of cinema is explored through distinct classification schemes based on author’s own synthesis and criticism of existing typologies.
Description
Keywords
кінонаратив, наративність, дієгезис, нарація, фокалізація, наратор, фокалізатор, film narrative, narrativity, diegesis, narration, focalization, narrator, focalizer, магістерська робота
Citation