Асимптотичнi характеристики модуля характеристичної функцiї одного класу узагальнених згорток Бернуллi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Макарчук, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для характеристичної функцiї 𝑓𝜏 (𝑡) випадкової величини 𝜏 розглянемо значення 𝐿𝜏 = lim|𝑡|→+∞ |𝑓𝜏 (𝑡)|. Добре вiдомо [1], що для довiльного дискретного розподiлу 𝜏 : 𝐿𝜏 = 1. Якщо розподiл 𝜏 абсолютно неперервний, то 𝐿𝜏 = 0. Для сингулярного розподiлу 𝜏 , як вiдомо [2], 𝐿𝜏 ∈ [0; 1].
Description
Keywords
випадкова величина, iррацiональне число Пiзо, дискретний розподiл, тези конференції
Citation
Макарчук, О. П. Асимптотичі характеристики модуля характеристичної функції одного класу узагальнених згорток Бернуллі / О. П. Макарчук // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 71.