Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Жарук, Ірина
Голубєва, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У змісті статті розкрито досвід управління дистанційною освітою у ВНЗ США, подано опис типової навчальної програми університету Колорадо (США) "Управління конфліктами в соціальних інституціях", що містить навчальні модулі й рейтинг.
В содержании статьи раскрывается опыт управления дистанционным обучением в вузах США, приведен пример описания типичной учебной программы университета Колорадо (США) "Управление конфликтами в социальных институциях", содержащей учебные модули и рейтинг.
Management of USA University’ student’s education is described in the article. There is a description o f the typical education programme of Colorado University (USA) ‘Management of conflicts in social institutions” with learning modules and rating presented in the article.
Description
Keywords
дистанційна освіта в США, професійна підготовка конфліктологів, модульно-рейтингове навчання, стаття, дистанционное образование в США, профессиональная подготовка конфликтологов, модульно-рейтинговое обучение, distant learning in USA, professional preparation of conflict resolution specialists, education in module and rating format
Citation
Голубєва М. О. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США : (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) / М. О. Голубєва, І. В. Жарук // Теорія та методика управління освітою. - 2011. - Вип. 5. - 12 с.