Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій" (1970-1971)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Сидорчук, Таїсія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Листи Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака присвячені підготовці до видання вибраних праць українського історика і правознавця, президента Української академії наук, академіка М. П. Василенка у рамках Гарвардської серії українських студій. Листи висвітлюють зміст, формат і обсяг видання, а також участь Н. Полонської-Василенко, О. Пріцака та Л. Окіншевича у його підготовці.
The letters of Natalia Polonska-Vasylenko to Omelian Pritsak are devoted to the editing of the selected works of Mykola Vasylenko, the Ukrainian historian and lawyer, President of Academy of Sciences of Ukraine, in the frames of "Harvard Series in Ukrainian Studies". The letters clarify the contents, format and extent of the edition , as well as the participation of Polonska-Vasylenko, Pritsak and Okynshevych in its editing.
Description
Keywords
Микола Василенко, Наталія Полонська-Василенко, Омелян Пріцак, Лев Окіншевич, "Гарвардська серія українських студій", видання, історичне джерело, стаття, Mykola Vasylenko, Natalia Polonska-Vasylenko, Omelian Pritsak, Lev Okynshevich, "Harvard Series in Ukrainian Studies", edition, historical source
Citation
Сидорчук Т. М. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій" (1970-1971) / Таїсія Сидорчук // Український археографічний щорічник : Нова серія. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - Вип. 19/20. - С. 60-74.