Transforming the Relations between State and Society in the Context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's Experience

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Chala, Nina
Poplavska, Oksana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The prerequisites and consequences of reformed relations between the state and society under the influence of the 4th industrial revolution and the requirements of sustainable development are reviewed in this article. The researchers offer to use the perception of governmental actions by society as a criterion to determine the role of the state in the conditions of digitalization. This allows identifying the features of various state aspects (monopolist, assistant and illusion). The authors identify the best tool which has acquired new social value in Ukraine, the dialogue. Having studied the features of public organizations, the authors structured the primary challenges and summarized the results (both positive and negative) of their activities in the context of digitalization. Special attention was paid to the adaptation of state administration to requirements of the 4th industrial revolution.
Straipsnyje apžvelgiamos reformuotos valstybės ir visuomenės santykių, paveiktų 4-osios pramonės revoliucijos, prielaidos ir padariniai bei darnaus vystymosi reikalavimai. Tyrėjai siūlo naudoti visuomenės suvokimą apie vyriausybės veiksmus kaip kriterijų, siekiant nustatyti valstybės vaidmenį skaitmenizacijos sąlygomis. Tai leidžia nustatyti įvairių valstybės aspektų (monopolisto, padėjėjo ir iliuzijos) bruožus. Autoriai išskiria geriausią įrankį, įgavusį naują socialinę vertę Ukrainoje, dialogą. Ištyrę visuomeninių organizacijų ypatumus, autoriai susistemino pagrindinius iššūkius ir apibendrino savo veiklos rezultatus (ir teigiamus, ir neigiamus) skaitmenizacijos kontekste. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas valstybinio valdymo pritaikymui 4-osios pramonės revoliucijos reikalavimams.
Description
Keywords
dialogue, digitalization, sustainable development, matrix of state role determination, social values, public organizations, article, dialogas, skaitmenizavimas, darnus vystymasis, valstybės nustatymo matrica, socialinės vertybės, viešosios organizacijos
Citation
Chala N. Transforming the Relations between State and Society in the Context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's Experience / Nina D. Chala, Oksana M. Poplavska // Public Policy and Administration. - 2020. - Vol. 19, No. 1. - P. 89-98.