Effectiveness of online testing in general English university course from teacher and student perspectives

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Kucherova, Olena
Ushakova, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
With most switching to distance education due to the pandemic caused by COVID-19, the efficacity of assessment is a major concern. The research was aimed to analyze how Moodle learning management system (LMS) can be applied to online language testing, study the effectiveness of online testing and compare the students’ and teachers’ attitude towards online testing in General English university course. Online tests were administrated as a synchronous component of the distance learning to 857 first-year bachelor’s degree students of "Kyiv-Mohyla Academy" (Ukraine) by 20 teachers during the 2020-2021 academic year. A mixed research design was employed, which involved collecting data using an online questionnaire completed by students and teachers anonymously as Microsoft Forms; Excel spreadsheets were used for the analysis afterward. A quantitative descriptive study was conducted to evaluate the students’ and teachers’ satisfaction with online testing. The expert evaluation method was prioritized to define the expediency of the effectiveness of the online test by the specified criteria and indicators based on the judgments expressed by 7 experienced teachers who are competent in test design. In addition, Pearson’s correlation coefficient was calculated to compare the results of an online test and oral exam. The qualitative research method allowed to analyse and interpret data of the experimental learning. Based on the results of our study, we can conclude that different types of Moodle LMS questions can be successfully applied to online language testing as part of course assessment at the university level. The paper argues that online language testing can be effective and relevant to course objectives from both students’ and teachers’ perspectives with positive washback on education. The results of the study can be employed by university teachers for language course design both for distance and blended learning.
В умовах масового переходу до дистанційного навчання, обумовленого світовою пандемією COVID-19, проблема ефективності онлайн оцінювання залишається надзвичайно актуальною. Метою нашого дослідження було проаналізувати шляхи застосування системи управління навчанням Moodle (Moodle LMS) до онлайн тестування з англійської мови, вивчити ефективність онлайн тестування та порівняти ставлення студентів та викладачів до нього під час вивчення/викладання курсу англійської мови. Упродовж 2020-2021 навчального року онлайн тестування проводилось викладачами кафедри англійської мови (20 викладачів) у режимі синхронного викладання для студентів першого року навчання бакалаврських програм (857 студентів) Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Україна). Під час дослідження було використано комплекс методів, що передбачали збір даних за допомогою онлайн анкети, заповненої студентами та викладачами анонімно в Microsoft Forms; для аналізу отриманих результатів були використані електронні таблиці Excel. Для оцінки рівня задоволеності студентів та викладачів онлайн тестуванням було проведено кількісне описове дослідження. Метод експертних оцінок був пріоритетним для визначення ефективності онлайн тестів відповідно до наведених критеріїв та показників на основі суджень 7 досвідчених викладачів, компетентних в розробці тестових завдань. Крім того, для порівняння результатів онлайн тесту та усного іспиту було розраховано коефіцієнт кореляції Пірсона. Якісний метод дослідження дозволив проаналізувати та інтерпретувати дані, отримані під час експериментального навчання. На основі результатів нашого дослідження ми можемо зробити висновок, що різні типи завдань Moodle LMS можуть бути успішно використані для онлайн тестування з англійської мови в закладах вищої освіти. У статті стверджується, що онлайн тестування є ефективним, відповідає цілям курсу та має позитивний вплив на навчання загалом за оцінкою студентів і викладачів. Результати дослідження можуть бути використані викладачами університетів для розробки мовних курсів для дистанційного і змішаного навчання.
Description
Keywords
online testing, test effectiveness, language skills assessment, formative assessment, Moodle, article, онлайн тестування, ефективність тестування, оцінювання мовних навичок, формувальне оцінювання, Moodle
Citation
Kucherova O. O. Effectiveness of online testing in general English university course from teacher and student perspectives / Olena O. Kucherova, Iryna O. Ushakova // Information Technologies and Learning Tools. - 2022. - Vol. 87, No 1. - P. 185-198. - https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4812