"Рік [17]69 дав мені велике світло" (семінар Кантівського товариства в Україні)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Терлецький, Віталій
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Огляд ознайомлює із головними тезами доповідей учасників семінару Кантівського товариства в Україні, що відбувся у грудні 2019 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доповідачі зосередили увагу на питаннях інтерпретації нотатки І. Канта про "велике світло" в різних історичних і систематичних контекстах: від еволюції вчення про простір через проблему метафізичного пізнання і нову теорію суджень аж до понять нормативності й концептуальності людського пізнання.
The review introduces the main topics of the reports of the seminar participants of the Kant Society in Ukraine, held at the National University "Kyiv-Mohyla Academy" in December 2019. The speakers focused on the interpretation of I. Kant’s note on the "great light" in various historical and systematic contexts: from the evolution of the doctrine of space through the problem of metaphysical cognition and the new theory of judgment down to the concepts of normativity and conceptuality of human cognition.
Description
Keywords
Кант, історія філософії, теорія простору, метафізика, правило, концептуалізм, стаття, Kant, the history of philosophy, the theory of space, metaphysics, rules, conceptualism
Citation
Терлецький В. М. "Рік [17]69 дав мені велике світло" (семінар Кантівського товариства в Україні) / Терлецький В. М., Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2020. - Т. 5. - С. 103-105.
Collections