Практика викладання фахових дисциплін (блок "Історія", блок "Археологія"): силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА  

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть навички викладання дисциплін за фаховим спрямуванням (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврату або магістеріуму відповідної спеціальності 032 "Історія та археологія"), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення практичних занять, апробують уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за історичним фахом. Колегіальне оцінювання і самооцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.
Description
Keywords
викладання фахових дисциплін, викладацька стратегія, навчальний силабус
Citation