Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Прімєрова, Олена
Васильчик, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою дослідження стало вивчення поглядів провідних економістів на взаємозв'язок економічного розвитку і показників гендерної рівності. Основою дослідження стали наукові напрацювання сучасної економічної теорії та соціології, наукові досягнення зарубіжних вчених, що стосуються гендерних аспектів економічного розвитку. Також було проведено власне дослідження, яке підтвердило наявність зв'язку між економічним розвитком і гендерною рівністю в країні. За допомогою методів економетричного аналізу було проаналізовано статистичні дані Світового Банку та щорічних звітів Всесвітнього економічного форуму. На основі отриманих результатів було обґрунтовано необхідність досягнення гендерної рівності задля забезпечення сталого розвитку в Україні.
Description
The purpose of the research was to study the views of leading economists on the relationship of economic development and gender equality indicators. The basis of the research was the scientific achievements of modern economic theory and sociology, scientific achievements of foreign scientists concerning gender aspects of economic development. Conducted own research also confirmed the link between economic development and gender equality in the country. With the help of the econometric analysis the statistics of the World Bank and the annual report of the World Economic Forum were analyzed. Based on the results of the research the necessity of gender equality for sustainable development in Ukraine was proved
Keywords
гендерна рівність, економічний розвиток, ґендерний розподіл праці, економічний добробут, економетричний аналіз, gender equality, economic development, gender division of labor, economic prosperity, econometric analysis
Citation
Прімєрова Олена Костянтинівна. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / Прімєрова О. К., Васильчик А. В. // Молодий вчений : науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 154-160.