Дослідження філософії Канта в незалежній Україні (1991-2021)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Терлецький, Віталій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття презентує огляд передісторії, джерел, подій і конкретних розвідок, які стосуються дослідження філософії Канта в Україні за останні тридцять років. Показано, яке значення для цього періоду мав радянський спадок настанови дослідників, а також який потенціал містила попередня традиція опрацювання Кантової філософії. Виокремлено особливості стартових умов для дослідження Кантової філософії в Україні в часи незалежності. Увиразнено роль Кантівського товариства в Україні, чия різнопланова діяльність інтенсифікувала дослідження Кантового доробку — переклади творів Канта українською мовою, дисертаційні дослідження, присвячені філософії Канта, та, власне, спеціальні розвідки про Кантову філософію. Мабуть, найбільше досягнення Товариства полягає в тому, що завдяки його щорічним конференціям вдавалося долати ізоляцію вітчизняної філософської спільноти. Також розглянуто ґрунтовні українські публікації, присвячені теоретичній і практичній філософії Канта, антропології Канта і, зрештою, окресленню значення його філософії для української традиції в останні роки.
Description
This article presents an overview of the prehistory, sources, events, and specific investigations related to the study of Kant’s philosophy in Ukraine over the past thirty years. Author demonstrates the significance of the Soviet legacy of researchers’ guidelines for this period, as well as the potential of the previous tradition of elaborating on Kant’s philosophy. He also highlights the peculiarities of the starting conditions for the Kantian studies in independent Ukraine. Also this study defines the role of the Kant Society in Ukraine, whose various activities intensified the study of Kant's work, including translations of Kant’s works into Ukrainian, dissertations on Kant’s philosophy, and insights into special areas of Kant’s philosophy. Also, the study reviews many Ukrainian publications on Kant’s theoretical and practical philosophy, Kant’s anthropology, and Kantian philosophy’s importance for the Ukrainian tradition.
Keywords
філософія Канта, історія філософії в Україні, Кантівське товариство в Україні, філософська традиція, філософські переклади, стаття, Kant’s philosophy, history of philosophy in Ukraine, Kant’s society in Ukraine, philosophical tradition, philosophical translations
Citation
Терлецький В. М. Дослідження філософії Канта в незалежній Україні (1991-2021) / Віталій Терлецький // Ідеологія та політика. - 2022. - № 1 (20). - С. 327-243. - https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.01.00011