Василь Вікторович Лучик – учений з великої літери

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ковтюх, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено життєвому шляху та науково-педагогічній діяльності Василя Вікторовича Лучика –відомого українського лінгвіста, знаного фахівця з ономастики, етимології, словотвору, слов’янського та загального мовознавства, доктора філологічних наук, професора, лауреата премії імені О.О.Потебні Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України.
The article is devoted to the course of life, scientific and pedagogical work of Vasyl Viktorovych Luchyk –the outstanding Ukrainian linguist, prominent specialist in onomastics, etymology, word-formation, Slavic and general linguistics, doctor of philology, professor, laureate of O.O.Potebnia Prize of the National Science Academy of Ukraine, honored figure of science and techniques of Ukraine.
Description
Keywords
Василь Вікторович Лучик, етимологія, ономастика, словотвір, слов’янське мовознавство, українське мовознавство, матеріали конференції, Vasyl Viktorovych Luchyk, etymology, onomastics, word-formation, Slavic linguistics, Ukrainian linguistics
Citation
Ковтюх С. Л. Василь Вікторович Лучик – учений з великої літери / Ковтюх Світлана Леонідівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 58-65.