Податкова конкуренція транснаціональних корпорацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Грачова, Дарія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, трьох підрозділів в кожному розділі, висновків, списку використаних джерел із 37 найменувань. Метою дослідження є зрозуміти причини та наслідки податкової конкуренції транснаціональних корпорацій. Відповідно до поставленої мети завданнями є: дослідити поняття транснаціональних корпорацій, історію їх створення та передумови їх світового розвитку; визначити поняття податкової конкуренції, пояснити зв'язок податкової конкуренції з транснаціональними корпораціями; дослідити місце України в податковій конкуренції; проаналізувати вплив податкової системи на інвестиції в країну; розробити шляхи вдосконалення податкової конкуренції. Об'єкт дослідження - посилення розвитку транснаціональних корпорацій та прийняття ними рішень стосовно сплати податків. Предмет дослідження - наукове дослідження податкової конкуренції транснаціональних корпорацій. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: метод аналізу для вивчення понять податкової конкуренції та транснаціональних корпорацій; метод порівняння для оцінки оподаткування транснаціональних корпорацій в різних країнах та податкової конкуренції по всьому світу; метод спостереження за основними показниками, які визначають податкову конкуренцію; метод прогнозування для оцінки стану податкової конкуренції як в Україні, так і по всьому світу; метод моделювання для оцінки впливу певних факторів на кількість інвестицій в країну.
Description
Keywords
податкова конкуренція, транснаціональні корпорації, соціально-економічна система, бакалаврська робота
Citation