Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника "Кам'яне село": (північна частина Волинського мегаблоку)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Пац, Р.
Деревська, Катерина
Коженевський, С.
Руденко, Ксенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За результатами дослідження тектонічних особливостей, геологічної структури ділянки Устинівського гранітного масиву, в межах якої розташовані гранітні валуноподібні скелі геологічного заказника «Кам’яне село», встановлена приуроченість скель до систем розломів північної частини Українського щита. Провідну роль у формуванні скель відіграли діагональні льні розломи. Розривні порушення субширотного Центрального розлому слабко вплинули на геологічну позицію скель. Інтерпретація розо-діаграм площин розривних порушень і дайок апліт- пегматитового складу показала, що гранітні скелі, розташовані в зоні впливу Сущано- Пержанської зони на Коростенський плутон, розбиті, переважно, вертикальними тріщинами трьох головних напрямків. Найбільш поширені тріщини північно-західного спрямування. Часто фіксуються їх зміщення по розломах північно-східного або субширотного напрямку. Орієнтація апліт-пегматитових жил співпадає з орієнтацією численних типових систем тріщин, утворених внаслідок дії найбільш активних полів напружень на етапі формування Сущано- Пержанської тектонічної зони північно-східного простягання. Це підтверджує синтектонічне утворення апліт-пегматитових жил, яке за часом співпадає з етапом тектонічної активізації регіону. Факт простеження жил через декілька окремо розташованих валуноподібних скель, вірогідно, свідчить про їх автохтонність.
Description
The structural-tectonic peculiarities of boulder rocks formation in geological reserve “Stone Village”, located within Ustynivskyi granite massif (northern part of the Ukrainian Shield Volyn megablock) have been studied. The massif is limited in the west by Sushchano-Perzhanska zone, in the east by the Korostenskyi pluton. The studied geological formation is represented by an accumulation of granite “boulders” that are unevenly distributed along the area of about 15 hectares. The research target was to determine the structural and tectonic features of granite rocks formation in the territory of the geological reserve of “Stone Village”. To achieve the target the following tasks were solved: 1) to determine peculiarities of geological position of main tectonic formations within the studied area; 2) to measure the elements of occurrence of granite massif faults and to characterize them; 3) to determine the structural position of aplite-pegmatite veins; 4) to carry out a reconstruction of the fields of palaeostresses in the faults zones. Kinematic and structural paragenetic methods have been used for the geological and structural investigations and reconstruction of the fields of palaeostresses at the faults zones. Measurement results have been processed using Stereo 32 computer software. Confinement of granite rocks to the systems of the faults in the northern part of the Ukrainian Shield has been considered. The conclusion about the leading role of the diagonal system of faults and about slight impact of the sub-latitudinal Central fault on the formation of boulder rocks has been made. Interpretation of rose diagrams showed the fact that in the zone of influence of Sushchano- Perzhanska zone on the Korostenskyi pluton the faults of granite rocks are predominantly vertical, and form three differently oriented systems. The first one has the azimuth of 265-335°, the second one - of 220-245° and the third one (which is weakly manifested) has that of85-95°. Thus, the majority of faults are oriented in the north-west direction. Often, they are dislocated by later formed fractures of northeastern or sub-latitudinal direction. Most of aplite-pegmatite veins (from 3 to 15 cm in thickness) are characterized by north-east strike and almost vertical dip (60-85°). Their orientation is the same as the position of numerous tectonic fractures formed during the formation of Sushchano-Perzhanska tectonic zone, which also has the north-east strike. It is concluded that the formation of aplite-pegmatite veins coincided with the period of tectonic activity in the region. The fact of intersecting several adjacent granite rocks by veins seems to provides the evidence of the veins autochthony.
Keywords
Український щит, Волинський мегаблок, гранітні интрузиви, геоморфологія, розривні порушення, вивітрювання, Ukrainian shield, Volyn megablock, granite intrusions, geomorphology, faults, weathering
Citation
Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника "Кам'яне село" : (північна частина Волинського мегаблоку) / Пац Р. Р., Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. - 2016. - № 1 (35). - С. 85-94.