Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Гірман, А.
Торяник, Ж.
Слав'юк, Наталія
Литвиненко, А.
Литвиненко, О.
Загоруйко, Валентина
Богородицька, Г.
Мостова, А.
Маслак, О.
Григоренко, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Монографія виконана в межах тем дослідження "Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань" державний реєстраційний номер 0116U006782 та "Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах" (державний реєстраційний номер 0119U100056) і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців. Представлено результати досліджень щодо сучасних проблем та тенденцій розвитку міжнародних економічних й суспільних відносин.
Description
Keywords
міжнародні та суспільні відносини, корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, міжнародне співробітництво, міжнародна банківська система, цифрові технології, іноземні інтервенції, міжнародний маркетинг, міжнародні торговельні відносини, монографія
Citation
Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія / [Гірман А. П., Торяник Ж. І., Слав'юк Н. Р. та ін. ; за ред. Л. М. Савчук, М. В. Корнєєва]. - Дніпро : Пороги, 2021. - 487 с. - Авт. зазначені в змісті.