Оплата праці в інклюзивній економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Іванюк, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В кваліфікаційній роботі "Оплата праці в інклюзивній економіці" оцінюються сучасні тенденції розвитку економіки, що базуються, насамперед, на загальному огляді економічних процесів, в рамках яких наростаючі глобалізаційні та інтеграційні дії призводять до нових проблем та протиріч. Виходячи з вагомості описаних проблем, в праці розглядається нова концепція економічного розвитку – модель інклюзивної економіки, яка орієнтована на весь загал людей та дозволяє отримувати соціальні та економічні вигоди кожному. Об’єктом дослідження є інклюзивна економіка як середовище соціально-трудових відносин. Предметом даної роботи є процеси формування системи оплати праці, її зміст, форми і системи в інклюзивній економіці. Метою роботи є визначення особливостей оплати праці як чинника конкурентоспроможності суб’єктів в інклюзивній економіці. Перший розділ присвячений теоретичним засадам дослідження відносин розподілу за працею. Насамперед, розглядається еволюція теоретичних поглядів на зміст соціально-трудових відносин й засад оплати праці та розкривається зміст інклюзивної організації соціально-трудових відносин, як моделі суспільно-економічного устрою на основі дослідження інклюзивної освіти. У другому розділі розглянуто принципи та методи оплати праці в інлюзивній економіці. Розглядається теоретична база та економічній зміст заробітної плати, що оцінюється через призму інклюзивності. В третьому розділі аналізується сучасний стан ринку праці України, проблеми та перспективи на ньому. Розглядається модель залежності рівнів конкурентоспроможності та інклюзивності країн. Одержані результати дозволяють сформувати та проаналізувати шляхи ефективного реформування соціально-трудових відносин України на принципах інклюзивності, задля підвищення конкурентоспроможності національної економіки та рівня її розвитку загалом.
Description
Keywords
системи оплати праці, конкурентоспроможність, інклюзивна економіка, соціально-трудові відносини, бакалаврська робота
Citation