Категорія персональності : природа, структура та репрезентація в українській літературній мові: [монографія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ясакова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії комплексно досліджено функційно-семантичну категорію персональності, що характеризує учасників позначуваної ситуації щодо їхньої ролі в комунікативному акті. Запропоновано теоретичну модель інтерпретації персональних значень, побудовану на співвідношеннях інваріанта (поняттєвої основи персональності) і багатоступеневої системи функційних варіантів, що охоплюють вияви персональних значень у мові й мовленні. Уперше систематизовано різнорівневі засоби вираження семантики персональності в українській літературній мові, схарактеризовано морфологічну категорію особи як граматичне ядро персональності, класифіковано й потрактовано речення з огляду на персональний статус суб'єкта, виокремлено й проаналізовано семантико-прагматичні варіанти категорійних значень персональності, що реалізуються в різноманітних комунікативних ситуаціях.
Description
Keywords
граматика, українська мова
Citation
Ясакова Н. Ю. Категорія персональності : природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : [монографія] / Наталія Ясакова ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2016. - 326 с.