Роль фінансових посередників в економічному зростанні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Полюляк, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено мету та завдання роботи, обґрунтовано актуальність дослідження, окреслено його об'єкт та предмет. Об'єктом є фінансове посередництво, предметом є вплив фінансових посередників на економічне зростання України. У Розділі 1 визначено поняття фінансових посередників, їх сутність, класифікацію та функції; систематизовано етапи еволюції економічних поглядів на фінансове посередництво; розглянуто ключові емпіричні дослідження взаємозв’язку фінансового сектору та економічного зростання. У розділі 2 проаналізовано сучасний стан вітчизняного фінансового сектору, методом лінійної регресії оцінено вплив фінансового посередництва на економічне зростання України та пояснено чинники, що визначають ситуацію фінансового сектору. Розділ 3 містить узагальнення проблем розвитку вітчизняного фінансового посередництва та рекомендацій щодо подальшого покращення функціонування фінансового сектору України. Вітчизняне фінансове посередництво чинить помірний вплив на економічне зростання, що характерно для країн з перехідною економікою. Причинами є особливості умов діяльності посередницьких установ та проблеми вітчизняного фінансового сектору.
Description
Keywords
фінансові посередники, фінансове посередництво, економічне зростання, банківські установи, небанківські фінансові установи, фінансовий сектор, бакалаврська робота
Citation