Шляхи реформування системи державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Шевченко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті визначено основні проблеми регулювання страхової діяльності в Україні на підставі аналізу існуючого стану національного ринку страхових послуг та тенденцій його розвитку в умовах глобальної фінансової кризи, запропоновано основні напрямки вдосконалення страхового законодавства. Встановлено, що умовою стабільного функціонування страхового ринку, забезпечення фінансової стійкості страхових організацій, ефективного управління та розвитку страхової діяльності є не лише послідовне запровадження перспективних законодавчих норм стосовно платоспроможності, універсальних механізмів оподаткування та стандартів обліку і звітності, а й суттєве посилення інституційної спроможності та політичної і фінансової незалежності органу регулювання та нагляду за страховою діяльністю.
Description
The article gives crucial points of regulation insurance sector in Ukraine on the basis of detailed analysis of Ukrainian insurance sector and proposes ways to improve the insurance legislation. The conclusion of the study is the following: not only consecutive implementation of financial responsibility legislation, general tax mechanisms and reporting standards but substantial strengthening of institutional ability along with political and financial independence of insurance regulatory body are the conditions of effective functioning of insurance market, securing financial stability and effective management of insurance companies.
Keywords
страхування, insurance, страховий ринок, insurance market, risks based supervision, financial responsibility of insurer, institutional ability of regulatory body, IFRS (International Financial Reporting Standards)
Citation
Шевченко О. О. Шляхи реформування системи державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю / О. О. Шевченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К.: НУХТ, 2010. - № 36. - С. 141-145.