Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 5

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Лучик, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Протягом півстоліття активного розвитку сучасної вітчизняної ономастики проблема створення якщо не фундаментального, то хоча б короткого наукового етимологічного словника топонімів України залишається не розв'язаною. Фрагмент такого словника, над яким автор завершує роботу, подається в запропонованій статті, об'єктом етимологічного аналізу в якій є відомі топоніми, що починаються літерами Буг.
Description
Keywords
топоніми, toponyms, стаття
Citation
Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 5 / В. В. Лучик // И слово ваше отзовётся: [к 80-летию со дня рождения Е. С. Отина: сб. ст.] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ; [редкол.: Борисова Л. П. (отв. ред.) и др.]. - К.: Изд. Дом Д. Бураго, 2012. - С. 336-353.