Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Шевченко, М. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета – представити узагальнені результати запровадження нової системи оплати праці, яка передбачала перехід до оплати залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги і була реалізована у пілотних регіонах упродовж 2012–2014 рр. на рівні закладів охорони здоров’я, що надавали первинну медичну допомогу. Методи: інформаційно-аналітичний, порівняльного аналізу. Результати. У статті проведено аналіз запровадження нової системи оплати праці, яка була апробована на рівні пілотних регіонів у 2012–2014 роках. Детально представлено етапи її розробки і запровадження, зміни відповідної нормативно-правової бази. Висновки. Нова система оплати праці залежно від її обсягу та якості у цілому забезпечила збільшення середнього розміру зарплати медичного персоналу, що надавав первинну допомогу у пілотних регіонах, майже вдвічі і сприяла певному підвищенню мотивації персоналу, зростанню його відповідальності за результати роботи, хоча і мала певні недоліки.
Description
Purpose – provide a synthesis of the implementation of the new salary system, which provided for the transition to the payment, depending on the volume and quality of medical care. This system has been implemented in pilot regions for 2012-2014 years at the level of health facilities providing primary medical care. Methods: the information-analytical, comparative analysis. Results. The article presents an analysis of the introduction of a new salary system with a description of the results of its implementation, shortcomings and ways to overcome them. Are presented in detail the stages of its development and implementation, the changes that were made to the relevant regulatory framework in the process of testing at the level of pilot projects. Conclusions. In general, the new salary system, which is dependent on its volume and quality provided the increase in the average salary of medical staff of PHC pilot regions almost doubled and helped to increase his motivation, increase the degree of responsibility for the results of the work.
Keywords
оплата праці, надбавки за обсяг і якість, мотивація, new salary system, surcharges for the volume and quality, motivation
Citation
Шевченко Марина Вікторівна. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров'я. - 2016. - № 1 (3). - С. 38-43.